Skandinavisk uro (2018)

”Åpen bok”, norska radion NRK:

”Inställningen till hur vi ska hantera integrationen skiljer sig åt. Den svenska är på ena sidan och menar att det är det svenska folket som ska uppfostras. Danskarna är på andra sidan och menar att det är invandrarna som ska läras upp. Och Norge flyter mitt emellan… När de här åsikterna bryts mot varandra blir det väldigt intressant… Den svenska essän sätter fingret på en del problem som det på många ställen inte är så populärt att prata om.”