All inclusive

”Behöver jag ens tillägga att detta är en av årets absolut viktigaste böcker?”
”Han har en enastående förmåga att hitta precis de punkter som förklarar orsaken till misslyckade integrationsprocesser.”
”Han är utrustad med det mod som skiljer intressanta skribenter från mindre intressanta.”
”Han har den distans som krävs för att kunna säga det självklara: att det är absurt att någonsin betrakta grova brott mot barn som något normalt.” ………