Föreläsningar

Integration och segregation

Jag föreläser och deltar i debatter och seminarier om frågor som rör det stora ämnet segregation och integration, som jag har skrivit mycket om de senaste 30 åren. För tillfället är jag ute en hel del och pratar om mina aktuella böcker ”Framtidsstaden”, ”Landet där vad som helst kan hända” och ”All inclusive”, som har blivit ordentligt uppmärksammade i medierna och som dessutom säljer väldigt bra. Tillsammans utgör de en trilogi om det nya Sverige som växer fram.

Den oaktsamma migrationspolitiken har bidragit till en skenande segregation och i ”All inclusive” visar jag hur barnen får betala ett högt pris för detta. Hur kunde ett av världens mest förutsägbara länder så snabbt bli oförutsägbart? Vad betyder egentligen flitigt använda ord som mångfald, kultur, rasism, diskriminering och yttrandefrihet? Varför har det kommit att betraktas som antirasistiskt att behandla människor olika med hänvisning till deras härkomst och religion när antirasism går ut på att behandla alla lika oavsett ursprung?

Besläktade frågor tas upp i boken ”Heder och samvete”, som jag skrivit tillsammans med Eduardo Grutzky. I den synas hederskulturen och görs en kritisk genomgång av den svenska debatten och svenska myndigheters hantering av hedersförtrycket.

Nordamerikas indianer

Jag har rest mycket i USA under fem decennier och föreläser och berättar om den amerikanska urbefolkningen, främst i nutid, men också med ett historiskt perspektiv.

Jag har bott i reservat i olika delar av landet och skrivit två reportageböcker på svenska om det indianska Amerika. I min prisbelönta bok ”West”, gjord med fotografen Lars Strandberg och formgivaren Ronnie Nilsson och utgiven i USA, ger jag ett vidare perspektiv på den moderna amerikanska Västern.