Hela verkligheten har blivit diskriminerande

Svenska Dagbladet 18/8 2022
Regeringen presenterar ett nytt åtgärdspaket mot rasism. Men det är knappast rasismen som är det stora problemet i Sverige i dag, utan de genomgripande förändringarna av samhället, med försämringar av välfärd, trygghet och tillit, som gör att så många tolkar utvecklingen i identitetstermer. ………