All inclusive

”Behöver jag ens tillägga att detta är en av årets absolut viktigaste böcker?”
”Han har en enastående förmåga att hitta precis de punkter som förklarar orsaken till misslyckade integrationsprocesser.”
”Han är utrustad med det mod som skiljer intressanta skribenter från mindre intressanta.”
”Han har den distans som krävs för att kunna säga det självklara: att det är absurt att någonsin betrakta grova brott mot barn som något normalt.” ………

Leva livet

Hiv-Sverige 2018
Allt fler äldre lever med hiv och kommer att behöva omsorg. Hur ser kunskapen och beredskapen ut inom vården och hemtjänsten? Hur kan de friska åren bli fler? I ”Leva livet. Att åldras med hiv”, med foton av Martine Castoriano, intervjuar jag tjugonio personer som lever med hiv. Boken kan beställas hos aldreprojektet@hiv-sverige.se. Skickas ut fr o m den 10 december 2018. ………