James Welchs ”Drömmen om pikunis”

(Wiken, 1989)

Jag har översatt den amerikanske författaren James Welchs roman ”Fools Crow”, om pikuniindianerna som tvingas till insikten att deras sätt att leva är dödsdömt.