All inclusive

Anders Sundelin, Dagens Nyheter:

”Lars Åberg har i tre decennier tjatat om det som numera alla tjatar om. Han är utrustad med det mod som skiljer intressanta skribenter från mindre intressanta. Han skriver med den auktoritet som erfarenheten ger. Han skriver för läsaren, inte för kritiken… Han är och förblir en outsider, en murvel, the lonely rider som inte får plats på litteraturbåten: han skulle ju kunna förstöra stämningen.”

 

Andreas Johansson Heinö, Sydsvenskan:

”Det är en nattsvart berättelse om barn som utsätts för kriminalitet, barn som blir kriminella, om könsstympning och hedersvåld, om en skola som varken förmedlar kunskaper eller normer, om en socialtjänst som saknar muskler, om en vuxenvärld som inte har tid och om politiker som bygger bort parker och lekplatser. ’Stadsplanerad barnmisshandel’, kallar Åberg förtätningen av storstäderna…

’Sätter samhället inte några gränser’, skriver Åberg, ’kommer heller inga att finnas kvar’. Han ger otaliga exempel på vuxenvärldens oförmåga att upprätthålla skillnaden mellan rätt och fel och kritiserar träffsäkert ett syrefattigt politiskt språkbruk där verkligheten löses upp i ’berättelser’ och vedervärdiga händelser kommenteras som ’oacceptabla’.

Styrkan i Åbergs samhällskritik kommer av det utanförskap han så uppenbart känner. Han har den distans som krävs för att kunna säga det självklara: att det är absurt att någonsin betrakta grova brott mot barn som något normalt.”

 

Eli Göndör, Smedjan:

”Boken är på många sätt briljant. Inte minst för att den är ärlig…

Språket är lättillgängligt och formuleringarna ofta fyndiga och roliga. I en annars ganska tung och mörk beskrivning av verkligheten är Åbergs humor ofta befriande…

Åberg är en erfaren journalist med en utmärkt förmåga att referera till sina samtal på ett sätt som gör dem enkla för läsare att följa. Ett återkommande tema är att de system som borde skydda just barnen inte förmått att göra det. Det tycks vara en blandning av osäkerhet inför det okända, rädslan för att bli kallad rasist, otillräckliga resurser och annat som är anledningen till att problem fått växa i stället för att lösas…

Åbergs bok är fylld av träffsäkra och viktiga observationer. Han har en enastående förmåga att hitta precis de punkter som förklarar orsaken till misslyckade integrationsprocesser och blotta de brister som delvis bidragit till de problem som boken beskriver.”

 

Mikael Jalving, Jyllands-Posten, Danmark:

’”All inclusive’ heter den välskrivande svenske författaren Lars Åbergs senaste bok om sitt fädernesland, som förvandlar sig till ett globaliserat Absurdistan… Om det inte var så tragiskt skulle det nästan vara poetiskt.”

 

Christer Lundgren, Folket i Bild/Kulturfront:

”Till formen är boken ett reportage, ett välskrivet sådant. Lars Åberg låter människor med olika politisk och yrkesmässig bakgrund belysa förändringarna ur sina skilda perspektiv… Korta intervjuer varvas med hans egna ofta slagkraftiga kommentarer. Segregationen betecknar har som ’en samhällelig explosion i slow-motion’.”

 

Mats Edman, bl a tidigare chefredaktör för Veckans Affärer och Dagens Samhälle, på Facebook:

”Lars Åberg är en unik journalist. Han borde 2020 få Lukas Bonniers Stora Journalistpris för sin nyanserade och 20-åriga granskning av den största sociala förändring som Sverige genomgått sedan Amerika-emigrationen. Mod, integritet, kritiskt tänkande, upplyst humanism – det är så jag ser Lars Åbergs gärning. Han är unik och utan konkurrens och förtjänar ett stort erkännande.”

 

Thomas Nydahl, författare, på bloggen Inre exil:

”Det är en bok som drar in läsaren i ett högst märkligt samhälle, det svenska, där allting tycks gratis och bidragskopplat, men där inga krav eller förväntningar formuleras. Åberg fokuserar i denna tredje bok på barnen och ungdomarna, de som förväntas leva i Det nya riket, med allt vad det innebär…

Så bred är Åbergs nya bok. Jag skulle vilja säga, att den i sina klara och rediga resonemang täcker större delen av de ämnen vi måste diskutera. Ur barnens perspektiv, men därmed givetvis också ur vuxenvärldens…

Behöver jag ens tillägga att detta är en av årets absolut viktigaste böcker? Där pressen ljuger eller bäddar in händelser i bomull talar den rakt på sak. Få kan skriva samhälls- och pk-kritiskt som Lars Åberg. Hans trilogi är ett viktigt bidrag till en syn på skeendet och det pågående förfallet som inte drunknar i politiska floskler. Åberg är konkret där de andra är luddiga. Han är skarp där de andra är ängsliga.”

 

Niklas Törnlund, poet och författare, på Facebook:

”’Var kommer barnen in?’ – den fina 80-talslåten ekar i huvudet när jag läser Lars Åbergs svidande uppgörelse med det nya osamhälle som vi och våra folkvalda låtit växa fram. Hans debattbok ’All inclusive’ bärs av ett glödande patos för just barnen – de som längst kommer att få leva med följderna av vad vi nu ställer till med. Framställningen är rik på faktafibrer, och författaren tar oss med på en drabbande resa genom Sverige.”

 

Per Brinkemo, författare och föreläsare, på Facebook:

”En dag händer det kanske – Priset för nyskapande journalistik: Lars Åberg…

Lars Åberg borde ha prenumererat på Stora Journalistpriset de senaste åren och åren dessförinnan. Ett scoop är en sak, men att dra linjerna, gestalta de stora skeendena, beskriva och analysera det som är vagt för de flesta till en början, men som sen, till slut, blir uppenbart för allt fler, är större och viktigare än all dagsländejournalistik. Om inte i det här livet kommer Lars Åberg få välförtjänt belöning hinsides med tusenfalt av jungfrur eller hur nu prissättningen ser ut i en rättvis värld.”

 

Bengt Albons, journalist, tidigare utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter, på Facebook:

”Lars Åbergs trilogi är ett berömvärt pionjärarbete. Alltför många har låtit misstagen i integrationspolitiken fortgå och blundat för problemen. Det har Lars Åberg rättat till.”

 

Jenny Sonesson, skribent, tidigare socialarbetare, på Facebook:

”Jag anser att Lars Åberg är en av våra intressantaste och skarpaste betraktare av samtidens Sverige där klassklyftorna, hedersförtrycket och gängvåldet växer och sammanhållningen luckras upp…

Denna gång lyfter Åberg barnperspektivet och understryker hur fundamentalt det är att alla barn i ett land får en bra uppväxt med god utbildning och upplever att de är del av en nationell gemenskap. Att de är insläppta i värmen. En väl fungerande välfärdsstat är oumbärlig i det projektet, särskilt för de barn som har det tuffast. Men Sverige har sedan länge överskridit sin integrationspotential och trots att det är uppenbart saknas politisk handlingskraft. Notan skickas till nästa generation med rejäl ränta. Åberg undrar varför vi låter det ske. En fråga som förtjänar svar.”

 

Tomas Polvall, journalist och författare, på Facebook:

”Det som skiljer den här boken från de två tidigare är att det är längre kapitel, fin balans mellan analyser, kommentarer och intervjuade personer. Läsvärd? Absolut – måste vara en av årets viktigaste böcker.”

 

Zoran Alagic, journalist, tidigare på Sveriges Radio, på Facebook:

”Det är ett fattigdomsbevis att hans böcker om den svenska omvandlingen inte uppmärksammats mer av dem som har makten att förändra. Det är just röster som Lars Åbergs som behöver höras. Hade fler lyssnat för länge sedan hade kanske inte SD varit på väg att bli största parti.”

 

Andreas Henriksson, journalist, tidigare på Dagens Samhälle, på Facebook:

”Ett julklappstips till dig själv eller annan samhällsengagerad bekant eller familjemedlem.”

 

Johnny Månsson, manssonskultur.se:

”Lars Åberg slår till igen med en knockout… Han är vass i sin kritik och med hans levande språk blir boken till en bladvändare.”

 

Nils Littorin, läkare, initiativtagare till Malmölistan, på Facebook:

”’Vem anade för tre-fyra decennier sedan att kvinnoförtryck snart skulle bli ett alternativt ideal i Sverige, ett annorlunda sätt att organisera vardagen, i namn av mångfald och tolerans?’ Citat ur Lars Åbergs fantastiska bok ’All inclusive’. Köp den!”

 

Peter Eriksson, integrationsstrateg i Ystads kommun, på Facebook:

”’All inclusive’ tar sikte på barnen. Det ger boken ett allvar som griper tag…Därefter följer en nutidsskildring som heter duga. Han bygger boken på intervjuer med kompetenta och ofta namnkunniga personer… Kapitlen ’Så funkar Sverige’ och ’Ingen heder kvar’ är makalöst bra. Kapitlet om heder är bland det bästa jag läst i ämnet…

I boken lägger han ett tungt ansvar på oss som är vuxna att fixa detta. För barnen som växer upp nu vänjer sig snabbt vid något som ingen vill ha och som skiljer sig markant från våra uppväxter. Boken är angelägen och väldigt aktuell.”

 

Roland Smén Svensson, bloggen ”Handbok för levande”:

”Det är ingen bok för den som lätt blir mörkrädd, Lars Åberg förskönar inte samhällsutvecklingen, han beskriver den med insikter som att det är barnen som först känner av det som händer och som längst av alla kommer att få leva med följderna… Skaffa boken och läs den, varje sida är knivskarp och man vill bara veta mer.”