Tanke, handling, konsekvens

Aggressivitet är ett inlärt beteende, som kan ge den som är aggressiv omedelbara vinster. Men aggression skapar också problem, både för individer och samhällen. Eftersom det aggressiva beteendet är inlärt kan det också läras om, dämpas och ersättas med andra, mer socialt acceptabla sätt att bete sig. Detta är grundtankarna bakom Aggression Replacement Training, eller ART som det populärt kallas, som formulerats av de amerikanska psykologerna Arnold P. Goldstein och Barry Glick, båda med lång erfarenhet av forskning kring och arbete med våldsamma och kriminella ungdomar.

ART är en kurs i aggressivitetshantering, ett träningsprogram för att ersätta aggressivitet med socialt fungerande beteenden.

I den här boken presenteras praktiska erfarenheter av ART inom UngdomsAlternativet, som utvecklat det sätt att arbeta med aggressiva ungdomar i storstadsmiljö som i boken kallas för UA-modellen.

……