Spela för livet

70-talets mitt har gett en ny statlig kulturpolitik och en ny regering. Det radikala uppsvinget från 60-talet och 70-talets början med dess uppsjö av fria teater- och musikgrupper och kulturella aktiveringsförsök har mötts av en konservativ motvind. Den nya progressiva kulturrörelsen kan inte längre bara lita till egen entusiasm och eventuell uppmuntran från anslagsgivande myndigheter. Det är dags för självrannsakan och analys av den fria kulturens funktioner och möjligheter. Många motsättningar har kommit i dagen inom kulturrörelsen – men också flera samarbetsprojekt och försök att brygga över avstånden mellan olika kulturformer och mellan kulturarbetare och publik/aktivister.

I den här boken har vi samlat en mängd röster från den fria kulturrörelsen. Kanske kan man se helheten som ett slags positionsbestämning: var står de fria grupperna inför 80-talet?

Samlingen innehåller kända och okända grupper eller individer, erfarna och oerfarna skribenter. Vi har bett dem alla att i första hand diskutera problemen i kulturrörelsen. Vi känner kulturrörelsens styrka – men hur ska den bli starkare? En grupp saknar vi särskilt i samlingen: Fria Proteatern, som tyvärr inte kunde enas om en text.

Boken har sin utgångspunkt i ett av rörelsens samarbetsprojekt: Victoriakommitténs arbete för en fast lokal för den fria kulturens utövare och publik i Malmö. I september 1976 arrangerade Victoriakommittén ett seminarium om den fria kulturens förhållande till myndigheter och publik. Flera av skribenterna i denna bok deltog i seminariet. För att få en någorlunda bred och representativ spegling av olika strömningar inom kulturrörelsen kontaktade vi också andra personer med teater-, musik- och/eller filmerfarenheter.

Boken om de fria gruppernas historia är fortfarande oskriven. I följande översikt skisserar vi bara de fria gruppernas utveckling och pekar på några aktuella problem.