Solidaritetens många ansikten

I det här kapitlet diskuteras solidaritetens närvaro och frånvaro i integrationspolitiken. Med vem och med vad kan man vara solidarisk när global migration ska passas in i nationella välfärdssystem? Här granskas också identitetspolitikens konsekvenser för synen på rättvisa och rättigheter, och svårigheterna att finna föremål för vår solidaritet i en tid präglad av individualism och konsumism. Kanske har det blivit så att en till intet förpliktande tolerans ersatt solidariteten som samhällelig överideologi.

……