Medieboken: Fotografisk bild

Först ser vi. Så småningom lär vi oss att sätta ord på det vi ser. Synen leder in i både tanken och känslan. Det vi ser gör oss glada, nöjda, upprörda eller ledsna. I dagens bildsamhälle kan det ofta vara svårt att tolka och sätta ord på alla intryck. Bilderna sköljer över oss och vår livsstil samspelar med bilderna omkring oss. Bilden är en så naturlig del av vardagen att vi inte tänker på den. Ändå påverkar bilden oss lika mycket som ordet.

Bilder är avbildningar, men också föreställningar om hur någonting är eller ser ut. Vi har en bild av oss själva och av omgivningen. Men det är inte säkert att den stämmer med hur andra ser på oss, särskilt inte om de tittar genom sökaren på en kamera.

Foto är subjektivt. En människas sanning är en annans lögn. Det sägs att kameran aldrig ljuger, men med en förskjutning av vinkeln och sammanhanget kan två bilder av samma motiv få helt olika innebörd.

Massmedier gör anspråk på att berätta hur saker och ting ligger till. Men de presenterar endast utsnitt ur verkligheten och översätter, filtrerar och tolkar denna verklighet. Massmedierna påverkas av ekonomiska ramar och tidsramar, av politiska, kulturella och kommersiella värderingar. Som läsare, lyssnare och tittare måste man själv ta ställning till all den information man får.

……