Framtiden är nu

……

I själva verket framstår svenskar i gemen vid internationella opinionsjämförelser som de som är öppnast gentemot andra kulturer. 2010 års SOM-undersökning från Göteborgs universitet bekräftar att svenskarnas inställning till invandrare aldrig varit mer accepterande än nu. Det mediala och institutionella offerperspektivet är inte bara passiviserande, det är dessutom falskt. I Sverige finns en stark strukturell välvilja – systemet kan kritiseras, men inte för att vara ogint och snålt – och det har därför sagts och låter sig sägas igen, att fungerar inte integration och kulturblandning här kommer det inte att lyckas någonstans.

……