Fotografisk bild

Bilder är en så naturlig del av vardagen att vi inte tänker på dem. Ändå påverkar bilden oss lika mycket som ordet. Det vi ser gör oss glada, nöjda, rädda eller ledsna. I dagens bildsamhälle ska man titta kritiskt – inte bara på hur bilden ser ut rent tekniskt och formmässigt utan framför allt på vad den vill förmedla eller dölja.

……