Egna röster, egna bilder

Att berätta sin historia

”Egna röster, egna bilder” (EREB) har varit ett projekt som drivits av kulturföreningen Hidde Iyo Dhaqan i Malmö med ambitionen att återberätta och formulera en modern historia som gått upp i rök. Mer än tjugo år av inbördeskrig har förött Somalia, det kollektiva minnet är selektivt och redan delvis utraderat. Somalia var på 1960- och 1970-talen ett helt annat samhälle än i dag. Nu har kriget slagit sönder landet, skolor och kulturinstitutioner är borta och runt en miljon människor har gett sig av. Mer än 40 000 av dem har kommit till Sverige.

Den här boken bygger på berättelser från somaliska ungdomar i Malmö och intervjuer som gjorts både med och av dem, i det senare fallet främst med äldre släktingar. En rad arrangemang, träffar och läger har ordnats, där många ungdomar klivit fram och avslöjat sig som goda berättare. Somalia har ibland beskrivits som en nation av poeter och den muntliga berättartradition detta syftar på har både levt vidare och stimulerats genom EREB.

Den koloniala historien har bidragit till att skapa det moderna Somalias kultur. Vid sidan om somaliskan, som är ung som skriftspråk, talar många somalier arabiska, engelska eller italienska. Under en kort tid introducerades också ett helt eget somaliskt skriftspråk, osmani. Språkets roll som bärare av kulturen går inte att överskatta och det finns bland somaliska författare i exil en oro för att frånvaron av nationella kulturinstitutioner och massmedier kan komma att försvaga och underminera somaliskan. Och det får omedelbara konsekvenser för samhället – dåligt språk leder till dåliga tankar, som en författare uttrycker det här i boken.

EREB har varit viktigt för att ge röst både åt egna erfarenheter och åt ett land, som förlorat sin självständighet, sina strukturer och många minnesbilder, och som i nyhetsrapporteringen framställs på ett ganska klichéartat sätt.

Boken innehåller ett rikt bildmaterial, med såväl nytagna foton från somaliskt vardagsliv i Malmö som historiska fotografier ur unika, privata samlingar. De senare visar ett Somalia som för bara några decennier sedan var ett väl fungerande samhälle, med universitet, forskning, infrastruktur, rättsväsen och kvinnor i olika delar av yrkeslivet. Med inbördeskrigets förödelse på näthinnanhar mycket skjutits åt sidan eller helt glömts bort, och en yngre generation har aldrig fått uppleva den här verkligheten.

……