Egna röster, egna bilder (2014)

”En storartad bok.”

(Annarita Puglielli, chef för Centret för somaliska studier, Roms universitet, Italien)


”En jättefin bok som jag har läst och lärt mig massor av. Många intressanta historier, en del tragiska, men också spännande att läsa, och många tänkvärda citat. Jag har markerat saker här och där som jag också tänkte använda i framtiden…

Jag har hört att ni har tryckt upp den i 3.000 exemplar och jag hoppas att ni snart kommer att behöva trycka den i ännu fler. Det var väldigt spännande att se ett annat Somalia än det som man hör talas om i medierna. Det är viktigt att sprida.”

(Ewa Björling, handelsminister (M))


”I medierna beskrivs Somalia oftast som en korrupt piratinfekterad katastrofzon med vapenviftande påtända tonåringar framför utmärglade kvinnor och pinntunna barn med flugor i ögonen. I det sammanhanget blir den nyutgivna boken ’Egna röster, egna bilder – när somalier själva berättar’ inte bara unik – utan framför allt nödvändig…

Anekdoter blandas med historiska bilder från ett Mogadishu före kriget, en stad med vackra vita villor, fungerande skolor, biografer, klubbar och kaféer. Många berättar om dagens underrapporterade och missförstådda verklighet och det är befriande att läsa att det även efter två decennier av inbördeskrig finns en vardag… Under läsningen blir det tydligt att i stället för att lyssna på somalierna själva har medierna under lång tid ägnat perverst mycket uppmärksamhet åt landets pirater och fullständigt ignorerat dess poeter. I mediernas värld är staden Hobyo en uppsamlingsplats för kidnappade oljetanker. I den somaliska traditionen är staden ett kulturellt centrum dit alla välkända somaliska poeter kom en gång per år för att i sultanens palats tävla om den bästa dikten…

Boken faller inte i fällan att ersätta en klichéartad negativ rapportering med en stereotypt positiv. Trots att texterna är skrivna i exil blir de aldrig glorifierande… Den äldre generationen skriver om vikten av att inte bara berätta, utan också skriva, som ett led i att utveckla det somaliska skriftspråket och kollektivt bevara berättelser och minnen… I boken lyfts också somaliernas egna röster om livet i Sverige fram. Olika utgångspunkter utifrån klass, klan och kön ger vitt skilda livserfarenheter. Något som också bryter upp mediebilden av en homogen klan…

I högtidstalen heter det att alla ska ha rätt till sin egen historia. Den rätten är inget man får till skänks utan något man måsta erövra. Generation för generation. ’Egna röster, egna bilder’ är början på en process som redan är så mycket mer än en bok.”

(Martin Schibbye, Sydsvenskan)


”Ett ambitiöst och viktigt försök att återberätta och formulera Somalias moderna historia och ge bilder av ett land, en kultur, ett språk, ja, av en tid också före kriget. Boken handlar om hur exilsomalier försöker värna och utveckla traditionella somaliska kulturuttryck som dans och poesi, men den bygger främst på berättelser av somaliska ungdomar i Malmö och intervjuer som de har gjort med äldre släktingar…

Boken har ett mycket rikt bildmaterial. Här finns fotografier från en stad som inte är sönderbombad, en stad med vackra vita villor och fungerande skolor, och en turistbroschyr som visar strandpromenaden i Mogadishu på 1960-talet med reklamtexten ”Rundresa i Somalia: ett vänligt folk i ett vänligt land”. Men boken hänger sig tack och lov inte åt en glorifierande beskrivning av åren mellan självständigheten 1960 och inbördeskriget. Här finns också andra perspektiv…

Det är mängden av röster som är bokens styrka. Skildringarna och minnena, som rör sig mellan det Somalia som fanns och det som är… Det är en situation i Somalia där ingen egentligen vill ha fred eftersom så många tjänar på konflikten. Den analysen tror jag tyvärr är helt riktig. Frågan är bara hur länge det kan fortgå.”

(Pernilla Ståhl, Obs, P1, Sveriges Radio)


”Boken är resultatet av ett projekt som kulturföreningen Hidde Iyo Dhaqan i Malmö har bedrivit, och som gått ut på att försöka formulera en somalisk modern historia med utgångspunkt i diasporan. Den är alltså inte ett inlägg i svensk integrationsdebatt eller något sådant, och det är detta som gör den speciell och spännande.

Man har samlat berättelser från somaliska unga och medelålders, och de har i sin tur intervjuat äldre släktingar om livet i Somalia före och under kriget, och i Sverige. Till det har bokens redaktör Lars Åberg lagt kapitel om Somalias historia, språk och kultur.

Det är en intressant och fin bok, som avslappnat vilar på den fascination som alltid uppstår när så kallat vanliga människor får träda fram ur anonymiteten. Bilderna, de flesta av fotografen Lars Strandberg och några från arkiv och privata fotoalbum, bidrar till att levandegöra människorna, tillvaron och ett land som gått förlorat. Inbördeskriget har slagit sönder allt: skolväsendet, kulturinstitutioner, sociala och politiska strukturer såväl som vardagslivet.”

(Malin Krutmeijer, Aftonbladet)


”Det är en fin och vacker bok. Både till innehåll och form.”

(Gunnar Bergdahl, Helsingborgs Dagblad)


Vilken fin bok! Intressant läsning med många berättelser och livsöden som ger en levande bild av Somalia och somalisk kultur. Genom berättelser från somaliska ungdomar i Malmö och intervjuer med äldre släktingar tar man del av personliga minnen, historia och kultur. Boken skildrar en stor sorg över förfallet och konflikterna i det gamla hemlandet, där mycket hade kunnat vara annorlunda. Men den förmedlar även en känsla av stolthet, längtan och glädje. Fina historiska bilder ihop med nytagna färgsprakande foton av Lars Strandberg bidrar till bokens helhet.

Läs om du vill berika dig med kunskap om Somalia!”

(Röda Korsets tidning Henry)


”’Vad jag skulle vilja ändra på? I mitt liv ingenting, i mitt land allt’. Med det citatet börjar boken ’Egna röster, egna bilder’ som vill visa Somalia och svensksomalierna på ett nytt sätt. En lång tid av inbördeskrig präglar landet och med boken vill skribenterna nyansera en ofta klichéartad nyhetsrapportering.

Berättelserna är skrivna av somaliska ungdomar i Malmö som också intervjuat äldre släktingar. I boken, som tagits fram av kulturföreningen Hidde Iyo Dhaqan, visas även ett storslaget bildmaterial med såväl foton från ett vardagsliv i Sverige, som historiska fotografier från ett svunnet Somalia.”

(Sidas tidning OmVärlden)


”Unga svensksomalier har engagerats för att både berätta om sina liv och intervjua äldre släktingar för att sammanställa en historia från en väv som inte längre är tillgänglig eftersom den rivits i tusen stycken sedan inbördeskrigets utbrott 1991. Ur detta har det kommit en bok med starka historier och stolta porträtt…

Boken är sammanställd med säker hand av journalisten Lars Åberg och ger en nyanserad kulturell bild, som inte läker Somalias sår men som åtminstone kan stärka självbilden hos en misskrediterad samhällsgrupp i Skandinavien.”

(Karsten Ifversen, Politiken, Danmark))


”Denna vackert utgjorda kollektivvolym är en rik läsning med intervjuer, berättelser, lyrik och vittnesmål från människor från ’en nation av poeter’, Somalia, från Malmö. Välgörande medicin mot den ofta platta och generaliserande bilden av somalier som förekommer i det svenska offentliga rummet. Det som här framkommer gör att ’somalier’ är ett lika brett begrepp som någonsin ’svenskar’, och att det inte finns någon fast gräns mellan de två.”

(Johan Berggren, Ordfront Magasin)


”Här finns nästan förföriskt vackra porträtt och färgsprakande bilder som uttrycker livsglädje och stolthet. I texterna framkommer åtskilligt om alla de problem som det återstår att lösa, men också många kloka, kreativa och konstruktiva röster. På det viset blir jag nästan smärtsamt medveten om hur skev den offentliga massmediala bilden av somalierna som grupp tyvärr har blivit. Därför hoppas jag också att många tar del av innehållet i boken och lär sig mer.”

(Clemens Altgård, Skånska Dagbladet)


”Tusen tack för den geniala boken… Jag har gjort reklam för boken och projektet i olika sammanhang och hoppas att någon blir inspirerad så att vi även här i Danmark kan få ett projekt som liknar ert – och bygger vidare på era erfarenheter.”

(Helle Stenum, Interkulturelle studier, Roskilde Universitet, Danmark)


Somaliska röster om ”Egna röster, egna bilder”:

”’Egna röster, egna bilder’ är en fantastisk etnologisk berättelse om olika livshistorier och människoöden… Det är en bok som man inte bara kan läsa igenom en gång, utan man behöver återkomma och reflektera flera gånger. Ungdomar berättar om sin livssituation, medan äldre gärna berättar om hur det en gång var i Somalia och om hur allt har förändrats…

’Egna röster, egna bilder’ är en viktig bok som synliggör och bevarar olika berättelser. Boken skapar en ökad kunskap och förståelse för denna minoritet. Den låter dem komma till tals och låter dem på så sätt medverka i samhällsdebatten. ’Egna röster, egna bilder’ kommer att vara viktig även för nästa generation. Tack för denna fantastiska bok.”

(Mubarik Abdirahman, folkhögskollärare och riksdagskandidat (S))


”Den här boken är min.”

(Siham Yusuf, 10 år, Malmö)


”Boken illustrerar och skildrar den somaliska historien på ett utomordentligt sätt. Den tar upp historiska händelser som har mörklagts, skolor som har förintats och kulturer som har hamnat i glömska under det långa inbördeskriget. Detta är en bok som tar första steget i att återupprätta den somaliska historien och öppnar upp för andra att fortsätta arbetet.”

(Abshir Osman, 22 år, Malmö)


”Jag har aldrig sett något liknande. När jag fick boken läste jag från kl 9 till kl 2 på natten. Jag trodde det var midnatt när min mamma kom in i mitt rum och sa att jag måste sova, klockan är 2. Jag skäms inte längre för att skriva uppsats om Somalia.”

(Foos Ali Bare, 16 år, Malmö)


”Tänk att du ser ett helt land i en liten bok.”

(Roshan, 13 år)


”Otroliga bilder och historier från mitt land som jag aldrig har sett.”

(Amina Ali, 13 år, Malmö)


”’Egna röster, egna bilder’ har varit en möjlighet för somalier att själva förmedla sina historier och synsätt till omvärlden. Detta är väldigt viktigt eftersom det normalt är medierna som dikterar vilken information som majoriteten får. Det har varit oerhört intressant att få möjlighet att läsa denna bok och jag hoppas att det ges ut fler böcker i framtiden. ’Egna röster, egna bilder’ fokuserar på historier om hur Somalia var förut och framhäver de händelserna och reflektioner kring vad det somaliska inbördeskriget fick för konsekvenser.”

(Maryan, 22 år, Malmö)