Med slöjan som vapen mot den sekulära demokratin

Göteborgs-Posten 8/3, 2016
Den 6 mars arrangerades konferensen ”Hijab som politiskt motstånd” i Botkyrka. Hur ser det motståndet ut? Vad riktar det sig mot?
     Min artikel ledde till debatt och efter den inledande texten hittar ni mina båda svarsinlägg i den diskussionen.
Läs mer ………