Du sköna nya projekt

Fokus nr 20 (19-25/5), 2017
Från ”Arab -92” till ”Våra Liv” har integrationsprojekten avlöst varandra i Malmö. De flesta har blivit pannkaka. Invånarna i Seved har fått lära sig att lita till sig själva i stället för projektindustrin.
Läs mer ………

Hur många vill egentligen förändras?

Svenska Dagbladet 17/4, 2017
Trots alla integrationsförsök ökar tribalismen och segregationen på många håll. Beror det på att integrationen är en illusion – en politisk utopi – och att människor inte vill integreras om skillnaderna i värderingar uppfattas som alltför stora?
Läs mer ………