Blåsigt runt Kaba
(Sydsvenskan 11/7 2012)

Adrian Kaba heter en Malmöpolitiker, som lanserar sig som Rosengårds kandidat till riksdagen. På sistone har han promoverats till ledarskribent i tidningen Tro & Politik, utgiven av Socialdemokrater för tro och solidaritet (f d Broderskapsrörelsen).
     Det är en plattform som Kaba fått genom att börja göra sig till tolk för muslimer i Sverige och i Europa. Å deras vägnar försvarar han i aktuella ledare burkor och kräver ”total handelsbojkott mot Israel”.
     Det blåsväder som nu rufsar honom i håret emanerar från inlägget den 2 juli om hur ”en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning” drar fram över kontinenten. Kanske är han mest en ensamlirare som söker uppmärksamhet och framtida politikerpension, men han skriver i en partitidning och verkar i samma partigrupp som en annan person med obehagliga glidningar om judar och Israel.
     Ilmar Reepalu säger ju alltid att han är missförstådd, utan att kunna reda ut på vilket sätt. Adrian Kaba har ingen ursäkt, han har skrivit under med eget namn.