föreläsning
Integration och segregation
Jag föreläser och deltar i debatter och seminarier om frågor som rör det stora integrationsämnet, som jag har skrivit mycket om de senaste åren. För tillfället är jag ute mycket och pratar om min aktuella bok "Framtidsstaden", som har blivit ordentligt uppmärksammad i medierna och som dessutom säljer väldigt bra.
     Hur ska Sverige klara av de krav och problem som följer med de senaste årens stora migration? Vad betyder egentligen flitigt använda ord som mångfald, etnicitet, kultur, diskriminering och yttrandefrihet? Varför har det kommit att betraktas som antirasistiskt att behandla människor olika med hänvisning till deras härkomst och religion när antirasism går ut på att behandla alla lika oavsett ursprung?
     I boken "Heder och samvete", som jag skrivit tillsammans med Eduardo Grutzky, synas hederskulturen och görs en kritisk genomgång av den svenska debatten och svenska myndigheters hantering av hedersförtrycket.    
 
En skola för alla?
Jag föreläser och deltar i debatter och seminarier om skolans utveckling. Intresset för barns och ungdomars villkor har följt mig genom åren och dokumenterats i flera böcker.
     Vad ska vi ha skolan till? Varför förändras den så lite när de flesta tycker att förändring är nödvändig? Hur ska vi kunna ha en likvärdig skola för alla när politikerna har släppt loss friskolorna?
     Är diskussionerna om skolan över huvud taget anpassade till hur samhället nu faktiskt ser ut?
 
Nordamerikas indianer
Jag har rest mycket i USA under fyra decennier och föreläser och berättar om nordamerikanska indianer, främst i nutid, men också med ett historiskt perspektiv.
     Jag har bott i reservat i olika delar av landet och skrivit två reportageböcker om det indianska Amerika. I min aktuella, prisbelönta bok "West", gjord med fotografen Lars Strandberg och formgivaren Ronnie Nilsson, ger jag ett vidare perspektiv på den moderna amerikanska Västern.